Je ascendant berekenen

Allereerst zullen we de vraag beantwoorden wat de Ascendant is en wat je er aan hebt om het te weten. Welnu, de Ascendant is een klein maar belangrijk onderdeel van een volledige geboortehoroscoop. In je geboortehoroscoop sta je zelf centraal (in het midden) van de gehele comsmos om je heen. De planeten staan in een cikrle om je heen, waarbij jij het middelpunt van die cirkel bent. Die cirkel wordt op twee verschillende manieren in 12 stukken verdeeld. De eerste verdeling is in 12 gelijke delen, waarvan elk deel de naam van een sterrenteken krijgt. De tweede verdeling is in 12 delen die niet allemaal gelijk zijn maar waarvan de verdeling afhangt van de tijd en plaats op aarde waar jij geboren bent. Die verdeling noemen we 'Huizen'. Elk Huis bevat informatie over een specifiek deel van je leven. Het eerste Huis wordt ook wel Ascendant genoemd en dat bevat informatie over hoe jij in de wereld staat, hoe jij door anderen gezien wordt en hoe jij jezelf aan anderen laat zien. Dat eerste huis staat aan de Oostelijke horizon op het moment van je geboorte.

Om je Ascendant te berekenen heb je dus niet alleen je geboortedatum, maar ook je geboortetijd en plaats nodig. Hoewel het berekenen van je Ascendant behoorlijk ingewikkeld is, zijn er onine goede mogelijkheden om die berekening voor jou te laten uitvoeren. Een goede mogelijkheid, die bovendien ook nog gratis is, is de website spiritplaza.org. Als je in Nederland of België geboren bent dan kun je je ascendant berekenen door simpelweg je geboortedatum en tijd in te vullen. De calculator doet de rest.

© Avatar Digitale Informatie. All Rights Reserved.