Astrologie

De westerse wereld wordt wakker met het concept om astrologie te gebruiken om hun leven te verbeteren. Het wordt gezien als materialistischer dan de oosterse wereld. Mensen in de geavanceerde economieën van de wereld hechten meer belang aan de tastbare dingen in het leven dan aan de immateriële dingen. Oosterse landen als India en China hechten daarentegen meer belang aan immateriële zaken in het leven zoals liefde, genegenheid, emoties etc. Dit verschil is duidelijk zichtbaar als we de levensstijl van een Westers of een Oosters persoon zien. Voor een gemiddelde Indiër is het leven bijvoorbeeld niet denkbaar zonder het concept van God. De westerse landen daarentegen zitten vol met atheïsten en agnosten. De westerse geest is altijd nieuwsgierig geweest en gelooft alleen in exacte wetenschappen. Voor hen is een theorie niet acceptabel, tenzij bewezen door wetenschappelijke experimenten. Nou, dat is heel normaal. Maar toch zijn er een paar dingen die niet door wetenschappelijke experimenten kunnen worden bewezen. Er is een moment waarop 'wetenschap' moet wijken en het concept 'God' het overneemt. Ondanks de vooruitgang in de wetenschap zijn de wetenschappers nog steeds niet in staat om leven te geven aan een persoon die dood is. Ze kunnen ook niet iets eenvoudigs als elektriciteit verklaren. Er zijn veel mysteries waarvoor geen wetenschappelijke verklaringen beschikbaar zijn. Maar ze bestaan wel. Het is dus niet helemaal mogelijk om altijd op de wetenschap te vertrouwen. Daarom kunnen problemen met goddelijke interventie niet worden uitgesloten. Aan de andere kant steunt de oosterse filosofie te veel op de esoterische verschijnselen. Dit zorgt voor een botsing met het westerse fenomeen. Er moet een combinatie zijn van de oosterse en westerse filosofieën, zodat een goed evenwicht behouden blijft. Het goede nieuws is dat we ons in een tijd bevinden waarin de oosterse wereld de westerse filosofie begint te accepteren en vice versa. De oosterse wereld probeert een meer materialistische kijk op het leven te hebben en de westerse wereld begint zich open te stellen voor de mogelijkheid om ooit esoterische fenomenen zoals yoga en meditatie te gebruiken.

De laatste tijd is astrologie een van de disciplines die tot de verbeelding van de westerse landen heeft gegrepen. Door hun snelle en soms ongezonde levensstijl vallen de mensen uit de ontwikkelde landen vaker ten prooi aan vermoeidheid en depressie. Er zijn veel gevallen van tienerzwangerschappen en drugsmisbruik. Deze factoren hebben het leven in deze landen behoorlijk onzeker gemaakt. Een bewezen discipline als astrologie wint daar dus aan populariteit. Astrologie belooft haar gebruikers te voorzien van informatie over iemands toekomst. Astrologen kunnen ook corrigerende maatregelen nemen voor elke fout in het leven als gevolg van planetaire bewegingen. Het sterrenbeeld van een persoon kan veel over hem of haar zeggen. Hierdoor kunnen mannen en vrouwen het andere geslacht beter begrijpen.

Het lezen en analyseren van de dagelijkse horoscopen is tegenwoordig voor veel westerlingen een normale bezigheid geworden. Ze zijn gefascineerd door de impact van astrologie op het dagelijks leven. Voor hen is het verbazingwekkend om te weten dat ons leven kan worden beïnvloed door de beweging van planeten op miljoenen kilometers afstand. Astrologie kan effectief worden gebruikt om belangrijke aspecten van iemands leven te verbeteren, zoals liefde, geld, carrière enz. Astrologie kan worden gebruikt om problemen op te lossen met betrekking tot geld, pech, liefde of andere grote of kleine grieven. Duizenden succesvolle gebruikers zullen instaan voor de effectiviteit van astrologie bij het oplossen van problemen.

© Avatar Digitale Informatie. All Rights Reserved.