Vragen voor een Reiki Master

Er zijn verschillende argumenten om te kiezen voor een Reiki cursus of Reiki Master. Ik noem er een paar.

1. De vorm van Reiki (de Reiki stroming)
2. De kosten van de cursussen
3. De reisafstand tot de cursusplaats
4. De inhoud van de cursus
5. De ervaring van de Reiki Master
6. Hoe lang duurt de Reiki master Opleiding bij deze Reiki Master.

Wat betreft de vorm/stroming van Reiki wil ik het volgende zeggen. Naast de oorspronkelijke vorm van de Japanse 'ontdekker' Mikao Usui zijn er de afgelopen 30 jaar vele tientallen andere stromingen van Reiki ontstaan. Hoewel elke stroming pretendeert een 'verbeterde' een 'vernieuwde' of juist een meer 'oorspronkelijke' vorm van Reiki te zijn, werken ze allemaal met het doorgeven van Universele Levensenergie via handoplegging. En omdat er maar één Universele Levensenergie bestaat, werken alle stromingen dus fundamenteel op dezelfde manier. Anders gezegd: het maakt voor het uiteindelijke resultaat dus eigenlijk niets uit welke vorm of stroming je kiest. Het kan zijn dat een bepaalde vorm je bijzonder aanspreekt, bijvoorbeeld omdat je een speciaal voor jou, in Japan gekalligrafeerd certificaat krijgt. Of dat er niet 4 maar 60 'geheime' symbolen zijn waarmee je kunt werken. Als dat soort zaken jou de zekerheid geeft om met vertrouwen de Reiki energie door te geven, dan kan het heel goed zijn om daar rekening mee te houden. Maar zelfs het mooiste certificaat of de prachtigste omschrijving heeft geen enkele invloed op de Universele Levensenergie die je leert door geven.

Lage kosten en korte reisafstand kunnen de drempel om een Reiki cursus te volgens zeker lager maken. Toch zou ik willen adviseren de prijs niet als enige of belangrijkste argument te nemen, evenals de reisafstand. Als je eenmaal de cursus hebt gedaan, dan spelen daarna de prijs en de reisafstand geen enkele rol meer. Dan is het belangrijkste wat je van een cursus overhoudt: de ervaring, dat wat je geleerd hebt en de (persoonlijke) ontwikkeling die door cursus gestimuleerd wordt of in gang wordt gezet. En daarvoor spelen de punten 4 en 5 (inhoud van de cursus en de ervaring van de Reiki Master) de belangrijkste rol.

Bij het kiezen van een Reiki cursus (of Reiki Master) is het daarom volgens mij van belang dat je kijkt naar de INHOUD van de cursus. Je leert uiteraard altijd technieken om Reiki door te geven. Maar daarnaast leer je in veel gevallen nog (veel) meer. En wat je nog meer leert heeft in de meeste gevallen te maken met de ervaring van de Reiki Master. Probeer van deze inhoudelijke dingen een indruk te krijgen door te lezen wat er op de website van die Reiki Master staat. Waar legt hij/zij de nadruk op? Krijg je een goed beeld van de uitgangspunten van de Reiki Master, of is het te summier om je een beeld te vormen. Wat is de ervaring van de Reiki Master en wat doet hij/zij eventueel behalve Reiki, want dat zijn dingen die meestal doorklinken in de inhoud van de cursussen. Zijn dat zaken die je aanspreken of niet.

Hoe lang de Reiki Master Opleiding bij een Reiki master duurt lijkt voor een beginnende Reiki beoefenaar misschien nog niet zo relevant. Maar de duur van de Reiki Master Opleiding geeft wel een goede indicatie van de diepgang die je van een Reiki Master kunt verwachten bij alle Reiki cursussen die hij/zij geeft. Bij sommige Reiki Masters ben je in een halve dag Reiki Master, bij andere duurt het een aantal maanden. Een langere duur van de Reiki Master Opleiding betekent dat een Reiki Master meer kan en wil bijdragen aan de persoonlijke groei van zijn leerlingen. Maar als aan de andere kant die opleiding weer extreem lang is (bijvoorbeeld een jaar of langer), dan zou dat kunnen betekenen dat een Reiki Master misschien moeite heeft om zijn leerlingen 'los te laten'. Dat geldt vooral als de concrete inhoud van de opleiding vaag is, of als concrete opleidingsdoelen ontbreken.

© Avatar Digitale Informatie. All Rights Reserved.